Luas Panen Bawang Daun Tahun 2020

NoKecamatanSatuanJanFebMarAprMeiJunJulAgtSepOktNovDesJan- Des
HabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm Habis
1WADASLINTANGHektar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2KEPILHektar 13 - 14 - 12 - 11 - 12 - 13 - 16 - 14 - 13 - 118 -
3SAPURANHektar 162 - 165 - 168 - 124 - 135 - 134 - 126 - 143 - 141 - 1,298 -
4KALIBAWANGHektar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5KALIWIROHektar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6LEKSONOHektar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7SUKOHARJOHektar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8SELOMERTOHektar 3 - 3 - 4 - 4 - 3 - 3 - 3 - 3 - 4 - 30 -
9KALIKAJARHektar 19 - 8 - 8 - 59 - 56 - 78 - 62 - 33 - 55 - 378 -
10KERTEKHektar 10 - 4 - 2 - 5 - 2 - 5 - 6 - 10 - 11 - 55 -
11WONOSOBOHektar 2 - 1 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 3 - 21 -
12WATUMALANGHektar 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 3 - 4 - 4 - 23 -
13MOJOTENGAHHektar 16 - 2 - 5 - 4 - 7 - 9 - 8 - 6 - 3 - 60 -
14GARUNGHektar 47 - 27 - 45 - 28 - 17 - 21 - 26 - 22 - 43 - 276 -
15KEJAJARHektar 16 - 35 - 28 - 57 - 36 - 17 - 17 - 18 - 23 - 247 -
Total Kabupaten 290 - 261 - 276 - 297 - 272 - 285 - 269 - 256 - 300 - - - - - - - 2,506 -